JMENOVÁNÍ KOMISE/POVĚŘENÍ K OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK


JMENOVÁNÍ KOMISE/POVĚŘENÍ K OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 


1. Zadavatel: Dobrý domov s.r.o., Křižíkova 1774, Frýdek-Místek 738 01, IČ: 04319036

2. Název zakázky:  Dodávka zařízení a vybavení sociálního podniku - prádelny Dobrý domov s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí.

 3. Výše uvedený zadavatel pro otevírání, posouzení hodnocení nabídek pověřuje/jmenuje komisi: 
JUDr. Jiří Volný
Mgr. Taťána Volná
Petr Thaisz

 4. Střet zájmů:  Zadavatel pověřené osobě/členům komise sděluje, že osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nemohou být ve střetu zájmů. 

Datum a podpis zadavatele


5. Pověřené osobě bylo oznámeno její pověření
Členům komise bylo oznámeno jejich jmenování: 

Jméno, příjmení, datum, podpis 
Jméno, příjmení, datum, podpis 
Jméno, příjmení, datum, podpis