Spolupráce s PARTYLITEV červenci jsme začali spolupracovat s firmou PartyLite, která vyrábí a dováží z USA do České republiky vysoce kvalitní svíčky a dekorace. 

Tyto svíčky a dekorace si můžete objednat přes email: dobry.domov@gmail.com
 nebo telefonicky u p.Volné, tel: 732 369050

Celý katalog firmy PartyLite si můžete prohlednout na stránkách:  http://www.partylite.cz/cz/vyrobky/podzimvanoce-2018.html