Nový provoz v Uničově

Ke konci roku 2017 jsme zahájili provoz na pobočce v Uničově a to v provozu zpracování dřeva a dřevěných materiálů. 
Pobočka Uničov má již 10 zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se rychle zařadili do provozu a jsou velkým přínosem pro novou pobočku.